START2ACT Prednáška v CENTIRE, Bratislava

START2ACT Prednáška v CENTIRE, Bratislava

10. októbra sme pokračovali vo vzdelávaní zástupcov startupov v Bratislave v konzultačno-vzdelávacom centre Centire.

Nakoľko je téma efektívneho využívania energie aktuálna a v spoločnosti rezonuje, snažíme sa apelovať najmä na podnikateľov, aby energiu a jej využívanie nebrali na ľahkú váhu a zapracovali prezentované návody a rady do svojich podnikateľských plánov.

 

Účasť na tejto prednáške bola doteraz najvyššia. Veľmi nás teší, že slovenský podnikatelia majú záujem o tému efektívneho využívania energie a ochrany životného prostredia.

Väčší počet účastník nám poskytol príležitosť dostať spätnú väzbu z viacerých uhlov pohľadu.Sme veľmi radi, že bola pozitívna a že ľuďom záleží na minimalizovaní plytvania energiou. 

Pozrite si naše ďalšie prednášky usporiadané Bratislave v coworkingovom centre CAMPUS a v trnavskom coworkingovom centre Nádvorie

Taktiež sa môžete zapojiť do našej Súťaže v úspore energií do 22. Februára 2019. #S2Achallenge

 

 

Tip of the day
Use curtains and shades! This will make your air conditioner work less.

Was it useful?