START2ACT Prednáška v CENTIRE, Bratislava

START2ACT Prednáška v CENTIRE, Bratislava

10. októbra sme pokračovali vo vzdelávaní zástupcov startupov v Bratislave v konzultačno-vzdelávacom centre Centire.

Nakoľko je téma efektívneho využívania energie aktuálna a v spoločnosti rezonuje, snažíme sa apelovať najmä na podnikateľov, aby energiu a jej využívanie nebrali na ľahkú váhu a zapracovali prezentované návody a rady do svojich podnikateľských plánov.

 

Účasť na tejto prednáške bola doteraz najvyššia. Veľmi nás teší, že slovenský podnikatelia majú záujem o tému efektívneho využívania energie a ochrany životného prostredia.

Väčší počet účastník nám poskytol príležitosť dostať spätnú väzbu z viacerých uhlov pohľadu.Sme veľmi radi, že bola pozitívna a že ľuďom záleží na minimalizovaní plytvania energiou. 

Pozrite si naše ďalšie prednášky usporiadané Bratislave v coworkingovom centre CAMPUS a v trnavskom coworkingovom centre Nádvorie

Taktiež sa môžete zapojiť do našej Súťaže v úspore energií do 22. Februára 2019. #S2Achallenge

 

 

Tip of the day
Most IT server rooms are over cooled, although modern servers can handle temperatures of around 28 degrees. Reduce the amount of cooling in your server room and let the temperature rise a bit

Was it useful?